×

Jakość - System Zarządzania

W 2004 roku w Instytucie wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025: "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" obejmujący dwa zakłady badawcze:

  • Zakład Chemii Analitycznej
  • Zakład Badań Właściwości i Struktury Materiałów

System został potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji PCA nr AB 554 z dnia 13.12.2004 r. , który jest na bieżąco aktualizowany, a ostatnia aktualizacja posiada ważność do 12.12.2020 r.    

Zakład Chemii Analitycznej posiada ponadto certyfikat I i II stopnia General Electric Aircraft Engines nr T3895 z dnia 11.08.2004 r. , którego aktualizacja jest ważna do dnia 31.03.2018 r.

Zakład Badań Materiałów dla Energetyki posiada Świadectwo Uznania Laboratorium wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr LBU – 022/07 z dnia 18.08.2014 r. Ważność świadectwa do dnia 06.06.2017 r.

Pobierz pliki

pdf-icon.gifZakres akredytacji - Polskie Centrum Akredytacji (1.61 MB)


Powrótwersja do druku