×

Struktura organizacyjna

P.O. Dyrektora Instytutu:

dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw., tel: +48 (32) 23 45 205

Główny Księgowy:

mgr Klaudia Pocwa, tel: +48 (32) 23 45 132

Pełnomocnik ds. Badań, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

prof. dr hab. Józef Paduch, tel: +48 (32) 23 45 211

Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadry:

prof. dr hab. Roman Kuziak, tel: +48 (32) 23 45 241

Pełnomocnik ds. Kontaktów Europejskich:

dr inż. Adam Schwedler, tel: +48 (32) 23 45 210

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania:

dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw., tel: +48 (32) 23 45 240

Zakłady Badawcze

Zakład Chemii Analitycznej Zakład BC

Kierownik Zakładu: dr Grażyna Stankiewicz, tel: +48 (32) 23 45 248

Zakład Badań Materiałów dla Energetyki Zakład BE

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw., tel: +48 (32) 23 45 236

Zakład Badań Właściwości i Struktury Materiałów Zakład BL

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Krzysztof Radwański, tel: +48 (32) 23 45 234

Zakład Badań Procesów Surowcowych Zakład BS

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marian Niesler, prof.nzw., tel: +48 (32) 23 45 291

Zakład Symulacji Procesów Technologicznych Zakład BT

Kierownik Zakład: prof. dr hab. Roman Kuziak, tel: +48 (32) 23 45 241

Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów Zakład BW

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz, tel: +48 (32) 23 45 249

Komórki Administracyjno - Techniczne

Dział Księgowo-Finansowy - DF

Kierownik Działu: mgr Klaudia Pocwa, tel: +48 (32) 23 45 132

Dział Gospodarczy - DG

Kierownik Działu: inż. Jacek Ciepliński, tel: +48 (32) 23 45 269

Komórka Informatyczna - DI

Kierownik Komórki: dr inż. Jacek Loska, tel: +48 (32) 23 45 222

Dział Spraw Personalnych i Płac - DK

Kierownik Działu: Małgorzata Makola, tel: +48 (32) 23 45 220

Służba BHP - DH

inż. Krzysztof Podkowski, tel: +48 (32) 23 45 262

Radca Prawny - DR

dr Grzegorz Gorczyński tel: +48 (32) 23 45 208

Kancelaria Tajna - DT

Dział Zarządzania i Informacji - DZ

Kierownik Działu: mgr Elżbieta Lamch, tel: +48 (32) 23 45 133


Powrótwersja do druku