×

BC - Zakład Chemii Analitycznej

Kadra badawcza

Kierownik Zakładu: dr Grażyna Stankiewicz, tel. +48 (32) 23 45  248, e-mail: gstankiewicz@imz.pl

dr inż. Michał Kubecki
dr inż. Marta Kubiczek
dr inż. Waldemar Spiewok
mgr Piotr Knapik
mgr inż. Edyta Klima
mgr inż. Aleksandra Kwoka

Wyposażenie badawcze

wersja do druku