×

BE - Zakład Badań Materiałów dla Energetyki

Kadra badawcza

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw., tel +48 (32) 23 45 236, e-mail: jdobrzanski@imz.pl

dr inż. Maria Dziuba-Kałuża
dr inż. Hanna Purzyńska
dr hab. inż. Adam Zieliński
mgr inż. Rafał Sikora

Wyposażenie badawcze

struktura sieci obiektowej 2.jpg

System Prób Pełzania SPP- system sterowania i regulacji temperatury, zbierania, wizualizacji i przetwarzania wyników badań pełzania.
System SPP umożliwia równoczesne prowadzenie:
- 87 prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby w temperaturze badania do 1100oC indywidualnie zadawanej dla każdej z badanych próbek,
- 800 prób pełzania bez pomiaru wydłużenia w czasie próby przy stałych 8 poziomach temperatury badania od 550 do 900oC po 100 prób dla każdego poziomu temperatury,
- 320 prób długotrwałego wyżarzania prowadzonych przy 8 stałych poziomach temperatury badania od 550 do 900oC po 750 po 40 prób dla każdego poziomu temperatury.

wersja do druku