×

BL - Zakład Badań Właściwości i Struktury Materiałów

Kadra badawcza

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Krzysztof Radwański, prof. nzw., tel. +48 (32) 23 45 234, e-mail: kradwanski@imz.pl

dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw.
dr inż. Jarosław Gazdowicz
dr Hanna Krztoń
dr inż. Radosław Swadźba
mgr inż. Zofia Kania-Pifczyk
mgr inż. Witosław Kubosz
mgr inż. Radosław Rozmus

Wyposażenie badawcze

01_01_www_imz023.jpg

Mikroskop wyposażony jest w detektory SE, BSE, EDS, WDS i EBSD. Napięcie przyspieszające wiązki elektronów wynosi od 200V do 30kV. Rozdzielczość dla detektora SE wynosi 1.2 nm przy 30kV oraz 3.0 nm przy 1kV, natomiast dla BSE 2,5 nm przy 30 kV. Zakres możliwych do uzyskania powiększeń mikroskopu wynosi od 12 do 2 000 000x. Detektory EDS i WDS umożliwiają precyzyjne wykonywanie analizy składu chemicznego materiałów mikroobszarach. Przetwarzanie danych uzyskanych za pomocą detektora EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) pozwala uzyskać wiele informacji dotyczących budowy krystalograficznej materiału.

01_01_www_imz029.jpg

Dyfraktometr został zakupiony z dotacji Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przez Laboratorium Badań Właściwości i Struktury Materiałów IMŻ.Instalację i uruchomienie przeprowadzono w roku 2011.
Zakres oferowanych badań: identyfikacja fazowa związków nieorganicznych w oparciu o corocznie aktualizowaną bazę PDF-4+ ilościowa analiza fazowa metodą Rietvelda, w tym oznaczanie udziału składnika amorficznego precyzyjny pomiar stałej sieciowej.

DSC02108.JPG

W dniach 12-14.10.2015 r. odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015”. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską.
Instytut został nagrodzony złotym medalem za projekt pt.: ”Prognozowania trwałości elementów pracujących w warunkach pełzania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

IWIS 2016.JPG

Instytut został nagrodzony złotym medalem za projekt pt.: ”System sterowania i wizualizacji pieca wysokotemperaturowego”.
Projekt został zgłoszony wspólnie z Politechniką Śląską: dr inż. Marek Sroka, dr Agata Śliwa, ze strony Instytutu projekt koordynowali: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw., dr inż. Adam Zieliński, dr inż. Jacek Loska, dr inż. Hanna Purzyńska i mgr inż. Michał Szulc.

wersja do druku