×

Praca w IMŻ

 

Ogłoszenie o poszukiwanym pracowniku

 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St.Staszica w Gliwicach poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w Dziale Zarządzania i Informacji.

 

Do zadań Działu, w realizacji których uczestniczyć będzie nowoprzyjęty pracownik, należą:

 • przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Instytut,
 • prowadzenie procedur zakupów dostaw i usług,
 • prowadzenie elektronicznych arkuszy planistyczno-realizacyjnych,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów,
 • przygotowywania zarządzeń wewnętrznych,
 • administracyjna obsługa spraw związanych z działalnością wynalazczą Instytutu.

 

Instytut zobowiązany jest do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Dla realizacji zadań Działu potrzebna jest znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz wybranych zagadnień z zakresu finansów i pomocy publicznej. Ponadto, potrzebna jest znajomość prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz wybranych zagadnień prawa administracyjnego.

 

Od kandydata oczekuje się:

 • biegłego posługiwania się komputerem, co najmniej w zakresie: Word, Excel, Internet,
 • poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • umiejętności pracy w zespole i zdolności negocjacyjnych,
 • samodzielności i kreatywności,
 • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo
 • znajomości języka angielskiego.

 

 

Pisemne oferty można składać osobiście, przesyłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 16.10.2017 r.

 

Adres do składania ofert:

Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice,

fax: (32) 23 45 300 lub 301

e-mail: mmakola@imz.pl

 

Pobierz pliki

doc-icon.gifOferta pracy (32.00 kB)


Powrótwersja do druku