×

Powołanie Pana dr hab. Jerzy Wiedermanna, prof. nzw. na Przewodniczącego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i członka Rady Sektorowej Sektora Hutniczego