×

Praca w IMŻ

OGŁOSZENIE

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach poszukuje pracownika do działu kadr i płac.

 

Wymagania:

-wykształcenie średnie

-umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych oraz finansowo księgowych

-dobra znajomość programu MS Excel oraz urządzeń biurowych

-znajomość aktualnych przepisów z zakresu naliczania płac oraz prowadzenia akt osobowych

-znajomość zasad księgowania

-zaangażowanie w wykonywane zadania

-bardzo dobra organizacja własnej pracy

-samodzielność i rzetelność

-mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Zakres obowiązków:

- prowadzenie i aktualizacja akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

-prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowniczych

-rozliczanie czasu pracy

-obsługa kadrowa pracowników

-rozliczanie i księgowanie delegacji

-sporządzanie statystyk, raportów i analiz

-prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań przydzielonych do realizacji

-współpraca z innymi działami

 

Oferty należy złożyć w terminie do 20.02.2018 r. na adres:

Instytut Metalurgii Żelaza

ul. Karola Miarki 12-14

44-100 Gliwice

Dział Spraw Personalnych i Płac

tel. +48 32 23 45 220

fax +48 32 23 45 300

e-mail: mmakola@imz.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 


OGŁOSZENIE  O  POSZUKIWANYM  PRACOWNIKU

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach poszukuje pracownika na stanowisko technika w Zakładzie Badań Procesów Surowcowych.

Do zadań nowo przyjętego pracownika będzie należeć:

 • przygotowanie wsadu do instalacji spiekania rud, brykietowania i wytopów badawczych,
 • przygotowanie instalacji do spiekania rud i brykietowania oraz pieca do wytopów,
 • przygotowanie próbek do badań chemicznych i metaloznawczych,
 • obsługa laboratoryjnych urządzeń spiekalniczych, pieców grzewczych i urządzeń do badań jakości spieku i koksu
 • obsługa urządzeń mechanicznych.

 

Od kandydata oczekuje się:

 • samodzielności i kreatywności,
 • umiejętności posługiwania się urządzeniami mechanicznymi,
 • otwartości na zdobywanie wiedzy obejmującej procesy metalurgiczne oraz ogólno mechaniczne,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • świadectwa ukończenia technikum.
 • mile widziana praktyka w przemyśle

Pisemne oferty można składać osobiście, przesyłać pocztą lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 15.02.2015 r.

 

Adres  do składania ofert:

Kierownik Działu Spraw Personalnych i Płac

Instytut Metalurgii Żelaza

ul. Karola Miarki 12-14

44-100 Gliwice

fax: 032/23 45 300 lub 301

e-mail: mmakola@imż.pl

Oferta powinna zawierać telefon kontaktowy kandydata. O terminie i trybie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której podane zostaną warunki zatrudnienia,  kandydaci będą informowani indywidualnie. Prosimy także o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 


OGŁOSZENIE

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach poszukuje pracownika na stanowisko technika w Zakładzie Chemii Analitycznej.

Wymagane kwalifikacje naukowe kandydata:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Predyspozycje i uprawnienia do wykonywania prac związanych z mechaniczną obróbką materiałów.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Od kandydata oczekuje się:

 • Znajomości obsługi narzędzi i urządzeń do mechanicznej obróbki metali i materiałów sypkich,
 •  Precyzyjnego i sumiennego wykonywania zleconych prac,
 • Umiejętności pracy w zespole.

Kandydat składa następujące dokumenty i załączniki:

 • Curriculum Vitae,
 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.

Warunki mieszkaniowe:

Instytut nie zapewnia mieszkania.

Adres nadsyłania zgłoszeń:

Pisemne oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 15.02.2018 r. na adres:

Dział Spraw Personalnych i Płac

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

ul. Karola Miarki  12-14

44-100 Gliwice

e-mail:  mmakola@imz.pl

Tel. (32) 2345220

fax: (32) 2345300 lub 301

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


Powrótwersja do druku