×

Zamówienia publiczne < 30.000 €

Lista zamówień publicznych < 30.000 €

Kliknij na kolumnę tabeli, aby posortować według numeru, daty zamieszczenia, terminu składania ofert lub statusu.

Numer Data zamieszczenia Termin składania ofert Nazwa Status
Konkurs ofert
Usługi
2018-01-12 2018-01-22 OGŁOSZENIE na dostawę wody źródlanej do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach »» Ogłoszony
Konkurs ofert
Dostawy
2017-11-03 2017-11-10 Zakup i instalacja dwóch serwerów ze wsparciem dla oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware ESXi 6.5 wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym WmWare VSphere Essentials Plus oraz zakup karty sieciowej 10 Gb »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2017-10-17 2017-10-30 Ogłoszenie na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej dla Instytutu Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-10-16 2017-10-27 Ogłoszenie na roczną dostawę czasopism naukowych i prasy codziennej wraz z kompleksową obsługą prenumeraty na rok 2018 »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2017-08-09 2017-08-18 Przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Proficy SCADA (GlobalCare) służące do zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych SPP »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-08-03 2017-08-11 Dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach macierzy dyskowej »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-06-20 2017-06-28 Dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach 21 sztuk komputerów stacjonarnych i laptopów »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Usługi
2017-04-19 2017-04-24 Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach »» Rozstrzygnięty
Konkurs ofert
Usługi
2017-03-13 2017-03-21 OGŁOSZENIE na roczną dostawę do Instytutu Metalurgii Żelaza materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserografów i urządzeń wielofunkcyjnych. »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-02-15 2017-02-21 Ogłoszenie dot. zakupu rocznego wsparcia technicznego oraz subskrypcji baz obecnie użytkowanego oprogramowania zabezpieczającego sieć firmy CheckPoint »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-02-14 2017-02-27 Ogłoszenie na dostawę żelaza Armco w ilości 7000 kg - zmiana treści ogłoszenia »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2017-01-31 2017-02-09 Roczna dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza narzędzi i materiałów do przygotowywania próbek do badań »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2016-10-24 2016-10-31 Ogłoszenie na roczną dostawę czasopism naukowych i prasy codziennej wraz z kompleksową obsługą prenumeraty na rok 2017 »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2016-10-05 2016-10-10 Ogłoszenie dot. dostawy przełączników sieciowych »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2016-09-13 2016-09-19 Budowa systemu monitoringu zewnętrznego w Instytucie Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2016-08-30 2016-09-05 Roczna dostawa do Instytutu metali i żelazostopów »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Roboty budowlane
2016-07-06 2016-07-20 Ogłoszenie dot. wykonania dodatkowego (uzupełniającego) systemu nawilżania w pomieszczeniach laboratoryjnych Zakładu BT w Instytucie Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Usługi
2016-06-29 2016-07-04 Usługa przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej na okres minimum 2 lat »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Dostawy
2016-06-14 2016-06-27 OGŁOSZENIE na roczną dostawę gazów technicznych »» Rozstrzygnięty
konkurs ofert
Usługi
2016-04-15 2016-04-25 Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach »» Rozstrzygnięty

Dostawy
2016-08-26 2016-08-31 OGŁOSZENIE na przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Proficy SCADA (GlobalCare) służące do zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych SPP »» Rozstrzygnięty

Dostawy
2016-03-11 2016-03-17 Roczna dostawy do Instytutu Metalurgii Żelaza materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserografów i urządzeń wielofunkcyjnych »» Rozstrzygnięty

Dostawy
2016-03-11 2016-03-14 Ogłoszenie na dostawę materiałów biurowych do Instytutu Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty

Usługi
2016-03-10 2016-03-18 Ogłoszenie na wymianę części przekrycia naświetla dachowego na południowej pierzei świetlika dachu hali nr 1 w Instytucie Metalurgii Żelaza »» Rozstrzygnięty

Dostawy
2016-02-18 2016-02-24 Ogłoszenie na zakup rocznego wsparcia technicznego oraz subskrypcji baz obecnie użytkowanego oprogramowania zabezpieczającego sieć firmy CheckPoint »» Rozstrzygnięty

Usługi
2016-01-25 2016-02-05 Wykonanie dokumentacji projektowej gazowej kotłowni CO dla budynków A, C, G, M, T »» Rozstrzygnięty

Usługi
2016-01-25 2016-02-05 Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach T, C, A »» Rozstrzygnięty

Dostawy
2016-01-13 2016-01-21 Roczna dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza narzędzi i materiałów do przygotowywania próbek do badań »» Rozstrzygnięty

wersja do druku