×

PERIODYK IMŻ

Bogdan GARBARZ, Mariusz ADAMCZYK

NOWY GATUNEK STALI KONSTRUKCYJNEJ Z DODATKIEM STOPOWYM 3% Al WYKAZUJĄCY ZWIĘKSZONĄ ODPORNOŚĆ MECHANICZNĄ NA ODDZIAŁYWANIE CIEPLNE W WARUNKACH POŻARU

 

Bogdan GARBARZ, Artur ŻAK, Bartłomiej WALNIK, Władysław ZALECKI

WYSOKOWYTRZYMAŁE NISKOSTOPOWE STALE NA ODKUWKI MATRYCOWE CHŁODZONE W SPOSÓB REGULOWANY BEZPOŚREDNIO PO KUCIU

 

Bogdan ZDONEK, Ireneusz SZYPUŁA, Leszek BLACHA, Jerzy ŁABAJ, Jacek PIEPRZYCA, Jarosław MOYCHO, Lech BIELAŃSKI, Andrzej RZETELSKI, Stanisław BINEK, Piotr DUDKIEWICZ, Dariusz ZARZYCKI, Paweł REGULSKI, Włodzimierz KUTERA

BADANIE PROCESU ODWĘGLANIA CIEKŁEJ STALI W KADZI Z ZASTOSOWANIEM PRZEDMUCHIWANIA ARGONEM I MIESZANINĄ TLENU I ARGONU

 

Aleksandra LATACZ

OZNACZANIE PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH W WĘGLACH I POPIOŁACH

 

Tomasz WOJTAL

ADSORPCJA JONÓW CHROMU(III) ORAZ JONÓW CHROMU(VI) NA NANOPOROWATYM TLENKU GLINU

ZOBACZ CAŁY NUMERARCHIWUM
KOMPETENCJE