×

Wynajem

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych

Instytut Metalurgii Żelaza ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych w budynkach C, M oraz S.

Cena wywoławcza:

 • pomieszczeń biurowych  w Budynku S - 25,00 zł/m2 + VAT
 • pomieszczeń magazynowych (zamknięte korytarze) w Budynku S - 18,00 zł/m2 + VAT
 • pomieszczeń magazynowych w Budynku M - 15,00 zł/m2 + VAT
 • pomieszczeń biurowych w budynku C - 25,00 zł/m2 + VAT,
 • pomieszczeń magazynowych (zamknięte korytarze) w budynku C - 16,50 zł/m2 + VAT

Pomieszczenia można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00.

Oferty z ceną należy składać do 20 każdego miesiąca do godz. 10:00 w pokoju nr 31 na parterze w budynku A.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Najmu, które zamieszczono poniżej (w załączniku).

Wraz z ofertą należy złożyć kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych, kopię dowodu osobistego. To ostatnie dotyczy także spółek cywilnych z udziałem osób fizycznych.

Otwarcie kopert odbywa się 20 każdego miesiąca o godz. 11:00. W przypadku, gdy 20 jest dniem wolnym od pracy, otwarcie ofert nastąpi w najbliższym dniu roboczym o godz. 11:00.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

Aldona Mazur

tel.: +48 032 2345219

fax: +48 032 2345300

 

W związku z wynajmem przez Instytut pomieszczeń oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 175e ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej zamieszczamy, dla Najemców korzystających z udostępnionych sieci telekomunikacyjnych, odnośnik do strony internetowej  Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci:

http://www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856

Podstawa prawna (Dz. U. Nr171, poz. 1800, z późn. zm):

Art. 175e.

 1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
  1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.

 

Pobierz pliki

pdf-icon.gifOgólne Warunki Najmu Lokali IMŻ (2.14 MB)


Powrótwersja do druku