×

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

   Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi.

   Zbieramy jedynie informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach.

   W logach serwerów przechowujemy informacje o połączeniu zawierające adres IP, czas wystąpienia połączenia, nazwę przeglądarki. Informacje te zbierane są w celu zabezpieczenia serwera i przechowywanych na nim danych przed atakami cyberprzestępców. Informacje te nie są przetwarzane w żadnym innym celu, a także przekazywane do innych podmiotów. Traktujemy je jako dane anonimowe.

Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

   Dane osobowe są podawane przy wysyłaniu formularza kontaktowego. Administratorem danych osobowych jest Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14, tel: +48 (32) 23 45 205, fax:+48 (32) 23 45 300, e-mail: imz@imz.pl. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@imz.pl. Dane osobowe umieszczone w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie od osób pełnoletnich w celu obsługi przesłanej wiadomości, w tym w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Dane przetwarzane są wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów (podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art.6 ust 1. lit. a) . Niepodanie alternatywnej formy kontaktu (telefon, e-mail) będzie skutkowało tym, że w przypadku kłopotów z podanym medium komunikacyjnym, Administrator zaniecha dalszego przetwarzania i nie udzieli żądanej informacji. Niepodanie nazwy firmy będzie skutkowało tym, że w przypadku problemów komunikacyjnych, Administrator nie będzie podejmował innych kroków w celu nawiązania kontaktu (w tym między innymi próby nawiązania kontaktu poprzez dane kontaktowe firmy zawarte na jej stronie internetowej). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia, nie dłużej niż przez miesiąc po ustaniu kontaktu.

   Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, będąc administratorem powyższych danych osobowych, informuje osobę, której dane są przetwarzane, o:

  • prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych
  • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może realizować ustawowe prawa wykorzystując te same media kontaktowe, które podała wypełniając formularz (e-mail lub telefon), poprzez wypełnienie formularza kontaktowego tymi samymi danymi, które podała wcześniej, listownie kierując na adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora w dni robocze od 8:00 do 14:00, podając swoje imię i nazwisko, a także informację, czego dotyczył temat zgłoszenia. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości osoby, Administrator może się skontaktować, celem upewnienia się, że z żądaniem występuje osoba, której dane osobowe są przetwarzane.

Usługi, w których wymagane jest włączona obsługa cookies

   Cookies muszą być włączone podczas korzystania z wewnętrznej części serwisu, dostępnej po zalogowaniu.

Ochrona danych

   W bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Państwa adresy e-mail oraz pozostałe dane są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach obsługi handlowej oraz bieżącej komunikacji z Instytutem.


Powrótwersja do druku