×

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej


1. Konstrukcyjne wysokowytrzymałe stale wielofazowe


2. Ultrawytrzymałe stale nanostrukturalne


3. Mechanizmy degradacji stali podczas eksploatacji wysokotemperaturowej


4. Ekologiczne technologie przygotowania wsadu do procesów wytwarzania surówki i stali


5. Powłoki i warstwy ochronne na stalach i stopach eksploatowanych w podwyższonej i wysokiej temperaturzePowrótwersja do druku