×

Medal za wybitny wkład w rozwój Instytutu

„Medal za wybitny wkład w rozwój Instytutu” jest przyznawany osobom prawnym lub fizycznym, nie będącym pracownikami Instytutu, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju Instytutu, w tym w szczególności do rozwoju jego działalności naukowo-badawczej oraz potencjału kadrowego lub technicznego.

Medal jest przyznawany przez Kapitułę Medalu.

W skład Kapituły Medalu wchodzą: Dyrektor Instytutu oraz Członkowie Kolegium Instytutu.

Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu.

 

Lista odznaczonych „Medalem za wybitny wkład w rozwój Instytutu”:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro

2010 rok

RAFAKO S.A.

2010 rok

Prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

2012 rok

Huta Łabędy S.A.

2015 rok

ArcelorMittal Maizières Research SA

2017 rok

 


Powrótwersja do druku