×

System zarządzania projektami

System zarządzania projektami B&R w Instytucie Metalurgii Żelaza jest realizowany w oparciu o metodykę PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) wprowadzoną procedurą nr 31 w Księdze Jakości wyd.6.


Powrótwersja do druku