×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje ogólne

Kwartalnik Journal of Metallic Materials (ISSN 2657-747X), wydawany od 1949 roku, publikuje wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują charakterystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie.

Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym Journal of Metallic Materials otrzymuje 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czasopismo Journal of Metallic Materials jest indeksowane w BazTech, PBN oraz ICI World Master List.  

RADA NAUKOWA (Journal of Metallic Materials )

Prof. dr ing. Jiři BAŽAN (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA – przewodniczący (Politechnika Śląska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk DYJA, M. dr h.c. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr ing. Maria FRÖHLICHOVÁ (Technická Univerzita v Košiciach, Słowacja)

Dr inż. Mohamed Abdel-Hady GEPREEL, prof. nzw. (E-JUST, Egipt)

Dr hab. inż. Grzegorz GOLAŃSKI, prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr ing. Rudolf KAWALLA (TU Bergakademie Freiberg, Niemcy)

Prof. ing. Karel MICHALEK (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Dr hab. inż. Jarosław MIZERA, prof. Pol. Warszawskiej (Politechnika Warszawska, Polska)

Dr inż. Jana PETRŮ (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)  

Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. Pol. Śląskiej (Politechnika Śląska, Polska)

 

RADA NAUKOWA (MONOGRAFIE)

Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA (Politechnika Śląska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz DERDA (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk DYJA, M. dr h.c. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr hab. Roman KUZIAK (Sieć Badawcza Łukasiewicz  ̶  Instytut Metalurgii Żelaza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁĘDZKI (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz MAMRO (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelny – dr hab. inż. Adam ZIELIŃSKI, prof. nzw.

zastępca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Józef PADUCH

redaktorzy tematyczni – dr hab. inż. Janusz DOBRZAŃSKI, prof. dr hab. Roman KUZIAK, dr hab. inż. Marian NIESLER, 

dr hab. inż. Krzysztof RADWAŃSKI, dr Grażyna STANKIEWICZ

redaktor językowy – mgr Maja KAMIŃSKA; mgr Anna STĘPIEŃ

redaktor techniczny – mgr inż. Danuta GRUSZCZYŃSKA

 

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ul. K. Miarki 12-14 44-100 Gliwice

tel. +48 32 23 45 205 fax: +48 32 23 45 300 e-mail: redakcja@imz.pl

 

Zachęcamy do prenumeraty kwartalnika, której cena roczna wynosi 130 zł brutto.

Zamówienia prosimy przysyłać na adres wydawcy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ul. K. Miarki 12-14 44-100 Gliwice

z dopiskiem: Redakcja JMM

lub na adres e-mail: redakcja@imz.pl

Pobierz pliki

pdf-icon.gifZamówienie (103.45 kB)


Powrótwersja do druku