×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Lucie Plisová doktorantka z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego z Pragi rozpoczęła staż w Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza
Lucie Plisová_Łukasiewicz Research Network – Institute for Ferrous Metallurgy.jpg

 

Lucie Plisová z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze rozpoczęła swoją polską przygodę w ramach programu Erasmus Plus u nas, w Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza. Staż odbędzie w Grupie Badawczej: Badania Materiałów dla Energetyki, ale wtajemniczymy Lucie również w pracę pozostałych Grup Badawczych.

Lucie jest na czwartym roku studiów doktoranckich, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Temat pracy doktorskiej Lucie to – Stabilność strukturalna austenitycznych stali w energetyce.

Erasmus Plus to dobry czas na rozwój zawodowy, osobisty oraz czas na nawiązywanie kontaktów.

Witamy na pokładzie!

 

Lucie Plisová z České Vysoké Učení Technické v Praze zahájila své polské dobrodružství v rámci programu Erasmus Plus s námi, v Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza. U nás bude její stáž probíhat ve Výzkumné skupině: Materiály pro energetiku, ale Lucii zasvětíme i do práce našich dalších Výzkumných skupin.

Lucie je ve čtvrtém ročníku doktorského studia na Fakulta Strojní. Téma její disertační práce je – Strukturální stabilita austenitických ocelí pro energetiku.

Erasmus Plus je dobrá příležitost pro profesní a osobní rozvoj a také čas pro navazování kontaktů.

Vítáme na palubě!

 

Lucie Plisová from the Czech Technical University in Prague has already started her Polish adventure as part of the Erasmus Plus program at Łukasiewicz Research Network – Institute for Ferrous Metallurgy. The internship will take place in the Research Group: Materials Research for Power Engineering, but we will also initiate Lucie in the work of other Research Groups.

Lucie is in her fourth PhD studies at the Faculty of Mechanical Engineering. The subject of the doctoral dissertation is – Structural stability of austenitic stainless steels in energetics.

Erasmus Plus is a good time for professional and personal development as well as time for networking.

Welcome on board!

2022-10-22


Powrótwersja do druku