×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nowa aparatura w Laboratorium Analiz Chemicznych

W ciągu roku 2009 w Laboratorium Analiz Chemicznych dokonało inwestycji związanych z wymianą dużej części aparatury pomiarowej na najnowsze urządzenia analityczne.

W styczniu 2009 zainstalowano spektrometr absorpcji atomowej AASCAN firmy PERKIN ELMER, wyposażony w źródło wzbudzenia w piecu grafitowym. Obecnie przyrząd może być wykorzystany do oznaczania zawartości : Ag i Pb od 0,1 ppm, Bi, Se, Tl od 0,2 ppm, Ta i Te od 0,5 ppm, Sn od 0,6 ppm, a także Au, As, Cu, Mn, Sb, i Y. Wymienione pierwiastki mogą być analizowane w stalach i stopach nieżelaznych, oraz w materiałach ceramicznych i organicznych. Przyrząd wyposażony jest w autosampler.

W czerwcu 2009 uruchomiony został nowy analizator zawartości azotu, tlenu i wodoru TCHEN600 firmy LECO. Analizator ten pozwala na jednoczesne oznaczanie zawartości tlenu, azotu i wodoru w metalach i materiałach wsadowych hutnictwa, a także żeliwach, stopach niklu, kobaltu, tytanu, miedzi a także w niektórych innych stałych materiałach niemetalicznych. Dla jednogramowej naważki zakresy pomiarowe są następujące: tlen- 0,05 ppm - 5 %, azot - 0,05 ppm - 3 % i wodór - 0,1 ppm - 0,25 %.

Najnowszy analizator zawartości węgla i siarki CS600 firmy LECO został wprowadzony do eksploatacji w lipcu 2009. Przyrząd pozwala na oznaczanie zawartości węgla od 0,6 ppm do 6,0 % oraz siarki od 0,6 ppm do 0,4 % przy zastosowaniu naważki 1 g. Oba pierwiastki mogą być oznaczane w materiałach metalicznych (stal, żeliwo, stopy niklu, kobaltu, tytanu, glinu i miedzi, a także w żużlach i rudach.

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fal ZSX Primus II firmy Rigaku został zakupiony i uruchomiony w listopadzie 2009. Przyrząd, podobnie jak poprzednie spektrometry rentgenowskie pracujące w Laboratorium, jest przyrządem sekwencyjnym. Zestaw 7 kryształów analizujących (LiF200, LiF220, PET, Ge oraz 3 kryształy wielowarstwowe) umożliwia oznaczanie pierwiastków w zakresie od węgla do uranu,przy wykorzystaniu analizy ilościowej, jakościowej, półilościowej i bezwzorcowej. Spektrometr wyposażony jest w lampę rentgenowską z anodą Rh, o mocy 4,0 kW, z czołowym okienkiem Be o grubości 30 mikronów. Zainstalowany jest 48-pozycyjny podajnik do próbek. Analizie poddawane mogą być próbki metaliczne, proszkowe, prasowane, a także stopione w postaci perły. Spektrometr jest wykorzystywany do analizy składu chemicznego stopów żelaza, niklu, kobaltu, miedzi, tytanu, glinu, magnezu i cynku; rud - żelaza, chromu i manganu; żużli, spieków, pyłów a także tworzyw sztucznych oraz nietypowych materiałów stałych o nieznanym składzie.

Ostatnim, zainstalowanym w grudniu 2009, przyrządem jest optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym Magellan firmy Bruker Elemental GmbH. Jest to spektrometr z optyką próżniową o średnicy koła Rowlanda 750 mm, wyposażony w źródło wzbudzenia iskrowego wykorzystujące cyfrowe ustawianie parametrów prądowych. Zainstalowano kanały analityczne dla następujących pierwiastków: Al, As, B, Bi, C, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hf, La, Mg, Mn, Mo, N, O, Nb, Ni, P, Pb, Re, S, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn i Zr. Możliwa jest rejestracja sygnałów analitycznych dla poszczególnych iskier wygenerowanych w trakcie pojedynczej analizy. Konfiguracja spektrometru umożliwia ilościową analizę stali nisko-, średnio- i wysokostopowej, żeliwa białego, stopów niklu i kobaltu. Możliwe jest oznaczanie zawartości azotu w litej próbce stali od około 10 ppm.

2010-01-18


Powrótwersja do druku