×

Kamera termowizyjna FLIR SC 660

W lutym 2009 roku Zespół Procesów Surowcowych IMŻ zakupił nową kamerę termowizyjną FLIR SC 660, pozwalającą na wykonywanie badań w paśmie podczerwieni i uzyskiwanie precyzyjnego rozkładu pola temperatury badanych obiektów.

Kamera wyposażona jest w mikrobolometryczny detektor o rozdzielczości 640 x 480 pikseli o bardzo wysokiej czułości na poziomie lepszym niż 45 mK (<0.0450 °C), co pozwala na wykrywanie niewielkich różnic temperatur oraz ułatwia obserwację obiektów przy dalszych odległościach. Kamera posiada algorytm optymalizacji kontrastu pozwalający na wzmocnienie szczegółów obrazu, wbudowany aparat światła widzialnego, szereg funkcji analitycznych oraz dodatkowe opcjonalne wyposażenie, w tym: wymienną optykę, odbiornik GPS, wbudowany interfejs FireWire, bezprzewodowe zdalne sterowanie umożliwiające użytkowanie kamery w obszarach niebezpiecznych. Do kamery dołączony jest pakiet specjalistycznego oprogramowania do analizy obrazów termalnych.

2010-02-09


Powrótwersja do druku