×

Modernizacja walcarki duo/kwarto

W ramach budowy Linii do Półprzemysłowej Symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS), Instytut Metalurgii Żelaza w kwietniu 2009 roku podpisał z firmą ZAMET - Budowa Maszyn S.A. umowę na wykonanie modernizacji istniejącej walcarki duo/kwarto oraz zbudowanie - na bazie walcarki - półprzemysłowego układu technologicznego do walcowania na gorąco wyrobów płaskich i prętów.

Dostarczone zostaną nowe urządzenia, m.in. piec grzewczy, zbijacz zgorzeliny, urządzenie do cięcia pasm, aktywne tunele izotermiczne na samotokach roboczych, chłodnia natryskowo-nadmuchowa, piec do spowolnionego studzenia, a także manipulatory z urządzeniem do kantowania, stacje hydrauliczne, stacja smarowania, system sterowania zespołu walcowniczego oraz system do pomiaru i rejestracji parametrów procesu walcowania na gorąco. Zmodernizowane zostaną m.in. samotoki robocze, rolki stojakowe, system nastawiania walców, system wymiany walców, napędy i system sterowania walcarki.

2009-10-27


Powrótwersja do druku