×

Urządzenie do wytapiania i odlewania stopów amorficznych i nanokrystalicznych

W 2010 roku w Zespole Technologii i Aplikacji Wyrobów uruchomiono urządzenie do wytapiania i odlewania stopów amorficznych i nanokrystalicznych. Urządzenie zakupiono w ramach projektu POIG.01.03.01-00-042/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urządzenie przeznaczone jest do stapiania metali i stopów w próżni lub pod ciśnieniem gazu ochronnego oraz do ciśnieniowego odlewania metali i stopów do chłodzonych wlewnic. Składa się z generatora wysokich częstotliwości, układu chłodzenia oraz komory ciśnieniowej, w której montowane są wymiennie moduły do topienia i odlewania metali i stopów. Maksymalna masa topionego wsadu wynosi 3 kg, masa odlewanego materiału wynosi od 50 g do 500 g. Urządzenie wyposażone jest w panel operatorski sterujący pracą oraz rejestrujący parametry procesowe.

2010-12-09


Powrótwersja do druku