×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Urządzenia do preparatyki próbek na potrzeby mikroskopii transmisyjnej i skaningowej

Zakupione w 2010 roku przez Laboratorium Badań Właściwości i Struktury Materiałów IMŻ.

Zakres oferowanych badań

 • pełny zakres badań i metod standardowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej:
 • badania jakościowe i ilościowe metali i niemetali,
 • analiza cząstek, pyłów i proszków,
 • pomiar wielkości i rozkładu obiektów o bardzo małych rozmiarach,
 • preparatyka cienkich folii, replik, przekrojów poprzecznych;
 • określanie nanostruktury i składu fazowego materiałów z rozdzielczością atomową;
 • analiza składu chemicznego materiałów w mikro- i nanoobszarach:
 • wyznaczanie map zawartości pierwiastków (EDS, EELS),
 • identyfikacja wiązań chemicznych (EELS),
 • obrazowanie z kontrastem chemicznym (LL- i HLTEM);
 • badania warstw i granic międzyfazowych;
 • badania materiałów magnetycznych z wysoką rozdzielczością;
 • tomografia elektronowa.

Zakres oferowanej preparatyki próbek

 • preparatyka zbieżną wiązką jonów galu (FIB);
 • ścienianie elektrolityczne i chemiczne;
 • ścienianie jonowe.

Elementy

 1. Urządzenie FIB (Quanta 200i, FEI) do precyzyjnego pobierania, wycinania i pocieniania próbek za pomocą wiązki jonów galu
 2. Urządzenie do ścieniania jonowego (PIPS, Gatan) służące do dwustronnego pocieniania próbek wiązką jonów argonu
 3. Urządzenie (Solarus, Gatan) do oczyszczania plazmowego (O2+H2) cienkich folii z warstwy zanieczyszczeń organicznych
 4. Ścieniarka elektrolityczna (TenuPol-5, Struers) do przygotowywania cienkich folii z materiałów przewodzących
 5. Napylarka wysokopróżniowa (SCD 500, Leica) do napylania warstw przewodzących na próbkach i przygotowywania replik
 6. Zestaw urządzeń mechanicznych do przygotowania próbek - wycinarka ultradźwiękowa, stempel, dimpler

2011-02-09


Powrótwersja do druku