×

Nowy doktor nauk technicznych w Zespole Procesów Surowcowych IMŻ

W dniu 18 grudnia 2012 roku Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Patrycji Ostrowskiej-Popielskiej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: metalurgia, specjalność: metalurgia ekstrakcyjna.

Dr inż. Patrycja Ostrowska-Popielska obroniła pracę pt.: "Kinetyka parowania manganu i cynku z ciekłych stopów żelaza", której promotorem był prof. dr hab inż. Jerzy Siwka.

2012-12-12


Powrótwersja do druku