×

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Marianowi Nieslerowi

W dniu 23 kwietnia 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę o nadaniu pracownikowi Instytutu Metalurgii Żelaza dr. inż. Marianowi Nieslerowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny metalurgia. Rozprawa habilitacyjna pt.: "Rola ziarnistości koksu w procesie wielkopiecowym".

Praca monograficzna opracowana na potrzeby habilitacji: „Rola ziarnistości koksu w procesie wielkopiecowym”, Gliwice 2012, Wydawca: Instytut Metalurgii Żelaza.

2013-04-26


Powrótwersja do druku