×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zakończyła się realizacja projektu o akronimie GT VET (Greening technical vocational education and training - sustainable training module for the European steel industry)
PE 0006.jpg

W marcu 2013 roku zakończyła się realizacja projektu o akronimie GT VET (Greening  technical vocational education and training - sustainable training module for the European steel industry); Proekologiczne Techniczne Kształcenie i Szkolenie Zawodowe – Zrównoważony Moduł szkoleniowy dla europejskiego przemysłu stalowego.

Kierownikiem projektu ze stronu Instytutu Metalurgii Żelaza był dr inż. Wojciech Szulc.

Idea projektu była wynikiem prac i analiz Grupy Roboczej nr 5 „People” Europejskiej Platformy Technologicznej Stali ESTEP, w ramach której opracowano wniosek i uzyskano dofinansowanie z programu unijnego LIFELONG LEARNING; Leonardo da Vinci. Koordynatorem projektu był Technische Universität z Dortmundu, Niemcy. W realizacji projektu uczestniczyły przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i organizacje z 6 krajów, przy czym 4 kraje: Niemcy, Polska, Włochy i Zjednoczone Królestwo, miały za zadanie opracowanie modułu szkoleniowego. Dlatego każdy z tych krajów reprezentowała spółka stalowa oraz jednostka badawcza:

 • Niemcy: ThyssenKrup Steel Europe AG - Technische Universität, Dortmund; Sozialforschungsstelle;
 • Polska: ArcelorMittal Poland S.A. - Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice;
 • Włochy: Acciai Speciali Terni S.p.A. - Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa, Terni;
 • Zjednoczone Królestwo: Tata Steel Strip Products UK - Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University.

Pozostałymi parterami w projekcie - odpowiedzialnymi za wdrażanie pełnych europejskich ram sektorowych, rozpowszechnianie wyników oraz eksploatację sektorową - były:

 • European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER), Belgia
 • European Steel Technology Platform (ESTEP), Belgia
 • European Metalworkers’ Federation (obecnie IndustriALL), Belgia.

Za ocenę oraz zapewnienie jakości projektu odpowiedzialna była firma Valter Fissamber and Associates Ltd. z Grecji.

Projekt został zrealizowany w czterech głównych zadaniach:

 • WP2 „Industry Driven Analysis of Job Requirements” (analiza przemysłowa stanowiskowych wymagań pracy w odniesieniu do analizowanych w projekcie stanowisk) – koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
 • WP3 „Analysis of VET Systems Reflecting Anticipated Future Requirements” (analiza krajowych systemów kształcenia zawodowego z uwzględnieniem przewidywanych wymagań w przyszłości) – koordynator: Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University
 • WP4 „European Training Module” (europejski moduł szkoleniowy) – koordynator: Technische Universität, Dortmund; Sozialforschungsstelle
 • WP5 „National Adapting and Pilot-Training” (adaptacja do warunków krajowych i testowanie pilotowe modułu) – koordynator: Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa

W lutym 2013 roku w Brukseli odbyła się konferencja zamykająca projekt. Uczestnicy konferencji (realizatorzy projektu, pracownicy Komisji Europejskiej różnych instytucji europejskich oraz z krajów uczestniczących w realizacji projektu) wysoko ocenili opracowany moduł szkoleniowy, rekomendując szerokie stosowanie go nie tylko w przemyśle hutniczym, ale również w innych branżach, w których powszechnie pracują technicy utrzymania ruchu.

2013-05-15


Powrótwersja do druku