×

Przedstawiciel Instytutu dr inż. Wojciech Szulc został wybrany na członka Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 21.06.2013 XXVII Walne Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej na członka Rady Izby wybrało przedstawiciela Instytutu dr inż. Wojciecha Szulca.

2013-07-09


Powrótwersja do druku