×

Instytut Metalurgii Żelaza współrealizatorem projektu europejskiego „Virtual strip rolling mill”

Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z partnerami: Instytutem Metalurgii Żelaza, VDEH-Betriebsforschungsinstitut GMBH (Niemcy), ArcelorMittal Maizières Research SA (Francja), Centro De Estudios E Investigaciones Tecnicas (Hiszpania) rozpoczęła realizację projektu europejskiego „Virtual strip rolling mill”. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu komputerowego FlexRoll, wspomagającego elastyczne projektowanie technologii walcowania wyrobów płaskich na podstawie wyników obliczeń dedykowanych modułów do symulacji numerycznych. System oprócz modelowania numerycznego łączył będzie w sobie modele i metamodele materiałowe, analizę wrażliwości i procedury optymalizacji, które wykorzystane zostaną do minimalizacji kosztów związanych z projektowaniem procesu produkcyjnego oraz do poprawy własności wytwarzanych produktów i półproduktów.

2013-10-24


Powrótwersja do druku