×

Powołanie Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Komisji Dyscyplinarnej Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zgodnie z § 16, pkt. 1 Statutu Instytutu, zatwierdzonego w dniu 02.02.2011 r. przez Ministra Gospodarki, w dniu 24.10.2013 r. Dyrektor Instytutu powołał Komisję Wyborczą w składzie przedstawionym poniżej, w celu przeprowadzenia wyborów do Komisji Dyscyplinarnej, która będzie działać w Instytucie Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.

  1. Elżbieta Lamch             -          Przewodnicząca Komisji Wyborczej
  2. Małgorzata Makola       -          Członek Komisji Wyborczej
  3. Joanna Furmanek        -          Członek Komisji Wyborczej

2013-11-05


Powrótwersja do druku