×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Posiedzenie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) i Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS)

8 października 2013 roku w Instytucie odbyło się wspólne posiedzenie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) i Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS). Celem posiedzenia było omówienie możliwości wykorzystania przez krajowy przemysł stalowy i branże z nim związane szans pojawiających się w związku z:

  • dostosowaniem w marcu 2013 roku Strategicznego Programu Badań Europejskiej Platformy Technologicznej Stali ESTEP do priorytetów nowego Programu Ramowego Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Horizon 2020,
  • opublikowaniem przez Komisję Europejską w czerwcu 2013 roku dokumentu „Action plan for competitive and sustainable steel industry in Europe”, stanowiącego polityczną deklarację wsparcia dla przemysłu stalowego,
  • zawiązaniem inicjatywy SPIRE - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency, która ma na celu uruchomienie w ramach Programu Ramowego Horizon 2020 - w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, programu badawczo-rozwojowego na rzecz „przemysłów surowcowych” („proces industries”), tj. przemysłu: chemicznego, stalowego, mineralnego, metali nieżelaznych, cementowego i materiałów ceramicznych; od czerwca 2013 r. Instytut jest członkiem SPIRE,
  • nowym budżetem unijnym na lata 2014-2020, w ramach którego Polska otrzyma około 100 mld euro, a znacząca część tych środków zostanie przeznaczona na badania i rozwój.

 

Na tym tle Instytut przedstawił dwie propozycje badawcze, przewidziane do zgłoszenia do inicjatywy SPIRE:

  • Rozwój technologii wytwarzania i przetwórstwa zapewniających wymagany poziom jakości wyrobów pomimo pogarszającej się jakości surowców (Adaptation of processing technologies to variability of physico-chemical properties and deteriorating quality of raw materials, providing the required quality of semi-products and products - TEDERAM),
  • Rozwój zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych, opartych na wiedzy, w celu inteligentnego wytwarzania wyrobów metalowych (Development of advanced Knowledge-Based systems and simulation tools aimed at supporting the intelligent manufacturing of metal products - SITIM).

W wyniku dyskusji uzgodniono, że oba projekty TEDERAM i SITIM są interesujące dla przemysłu stalowego.

2013-11-13


Powrótwersja do druku