×

Nadanie stopnia naukowego doktora mgr. inż. Haraldowi Kani

W dniu 18 lutego 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej nadała mgr. inż. Haraldowi Kani stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: metalurgia. Dr inż. Harald Kania obronił z wyróżnieniem pracę pt.: "Teoretyczne i technologiczne aspekty stosowania formowanych zasypek krystalizatorowych w procesie ciągłego odlewania stali" przed Komisją ds. Przewodów Doktorskich z zakresu Metalurgii i Techniki Cieplnej. Promotorem pracy była dr hab. inż. Teresa Lis, prof. Pol.Śl.

2014-02-26


Powrótwersja do druku