×

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Dariuszowi Woźniakowi i dr inż. Jerzemu Stępniowi

W dniu 17 czerwca 2014 r. Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę o nadaniu pracownikowi Instytutu Metalurgii Żelaza dr. inż. Dariuszowi Woźniakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny metalurgia. Rozprawa habilitacyjna pt.: "Wpływ stanów mechanicznych w kotlinie walcowniczej na zamykanie i zgrzewanie nieciągłości we wlewkach z COS". Praca monograficzna opracowana na potrzeby habilitacji: „Wpływ stanów mechanicznych w kotlinie walcowniczej na zamykanie i zgrzewanie nieciągłości we wlewkach z COS”, Gliwice 2013, Wydawca: Instytut Metalurgii Żelaza.

 

W dniu 24 czerwca 2014 r. Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę o nadaniu pracownikowi Instytutu Metalurgii Żelaza dr. inż. Jerzemu Stępniowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa specjalność fizyka metali. Rozprawa habilitacyjna pt.: "Technologiczne i użytkowe charakterystyki stali przeznaczonych na korpusy silników rakietowych".  Praca monograficzna opracowana na potrzeby habilitacji: „Technologiczne i użytkowe charakterystyki stali przeznaczonych na korpusy silników rakietowych”, Gliwice 2013, Wydawca: Instytut Metalurgii Żelaza.

2014-07-08


Powrótwersja do druku