×

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Wojciechowi Szulcowi

W dniu 25 listopada 2014 r. Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej podjęła uchwałę o nadaniu pracownikowi Instytutu Metalurgii Żelaza dr. inż. Wojciechowi Szulcowi stopnia naukowego doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie metalurgia.

2014-12-01


Powrótwersja do druku