×

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2015-2019

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2015-2019, podczas którego zostało wybrane Prezydium w następującym składzie:

  • prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz - Przewodniczący RN
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski - Zastępca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Kadry
  • dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. - Zastępca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Zespołu ds. Programowania i Oceny Działalności Naukowo-Badawczej
  • dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw. - Przewodniczący Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych
  • dr inż. Jarosław Marcisz - Sekretarz RN

2015-06-29


Powrótwersja do druku