×

Nowy doktor nauk technicznych w Zakładzie Badań Właściwości i Struktury Materiałów w IMŻ

W dniu 5 lipca 2016 roku Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej nadała mgr inż. Radosławowi Swadźbie stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria materiałowa, specjalność: inżynieria powierzchni.

Dr inż. Radosław Swadźba obronił pracę pt.: "Degradacja powłokowych barier cieplnych na monokrystalicznym żarowytrzymałym stopie niklu w warunkach wysokotemperaturowego utleniania", której promotorem był dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw. w IMŻ.

2016-07-19


Powrótwersja do druku