×

Nowy doktor nauk technicznych w Zakładzie Chemii Analitycznej w IMŻ

W dniu 10 października 2016 roku Rada Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nadała mgr inż. Michałowi Kubeckiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: metalurgia.

Dr inż. Michał Kubecki obronił z wyróżnieniem pracę pt.: „Oznaczenie wybranych niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza, generowanych w procesie termicznego rozkładu mas formierskich z żywicami furanowymi”, której promotorem był prof. dr hab. Mariusz Holtzer.

2016-10-19


Powrótwersja do druku