×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W dniach 15-18 listopada br. Zastępca Dyrektora- dr hab. inż. Wojciecha Szulca, prof. nzw. uczestniczył w Sewilli w spotkaniu rozpoczynającym proces rewizji i aktualizacji dokumentów referencyjnych dotyczących Najlepszych Dostępnych Technik (BREF)

Europejskie Biuro IPPC (The European IPPC Bureau – EIPPCB) rozpoczęło w tym roku rewizję Dokumentu Referencyjnego BAT dla najlepszych dostępnych technik w przetwórstwie żelaza i stali z grudnia 2001 roku (Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry). Wiosną zbierano stanowiska poszczególnych krajów członkowskich UE w celu opracowania dokumentu wstępnego tzw. Background Paper, na podstawie którego delegaci z krajów członkowskich będą wypracowywać ostateczną wersję dokumentu referencyjnego. Dodatkowo wynikiem tych prac będzie opracowanie konkluzji BAT, które zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych IED będą obowiązywały wszystkie przedsiębiorstwa objęte Dokumentem Referencyjnym w krajach UE.

W dniach 15-18 listopada br. w Sewilli odbyło się spotkanie rozpoczynające proces rewizji i aktualizacji BREF-u (Kick of Meeting – KoM). Polskę reprezentował przedstawiciel Ministerstwa Środowiska wraz z ekspertem zewnętrznym w osobie dr hab. inż. Wojciecha Szulca, prof. nzw. – Zastępcę Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza.

Prace nad rewizją i aktualizacją dokumentu rozplanowano do roku 2019 włącznie.

Kolejne etapy będą obejmować:

  • opracowanie kwestionariusza do zbierania danych,
  • wytypowanie instalacji referencyjnych do wypełnienia kwestionariuszy,
  • zbieranie i weryfikacja danych,
  • „site visits” członków technicznej grupy roboczej lub pracowników EIPPCB w wybranych instalacjach,
  • opracowanie przez EIPPCB tzw. pierwszego draftu dokumentu,
  • konsultacje tego dokumentu przez kraje członkowskie,
  • opracowanie wersji końcowej dokumentu,
  • spotkanie uzgadniające końcową wersję dokumentu.

 

2016-12-02


Powrótwersja do druku