×

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Valerego Pidvysotskyy’ego

Informujemy, że w dniu 22.12.2016 r. o godzinie 1100 w Sali Wykładowej Budynku A (pokój nr 42) Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

 

mgr inż. Valerego Pidvysotskyy’ego

na temat

Model termo-mechanicznego kucia odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem stanu struktury

 

Promotor:               Prof. dr hab. Roman Kuziak

                               Instytut Metalurgii Żelaza

Recenzenci:           Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik

                               Politechnika Śląska

                               Dr hab. inż Łukasz Madej, prof. AGH

                               Akademia Górniczo-Hutnicza

Z pracą doktorską można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Naukowo-Technicznej Instytutu w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400.

Recenzje są dostępne na stronie internetowej Instytutu: http://www.imz.pl/pl/aktualnosci.php?wid=54

2016-12-09


Powrótwersja do druku