×

Nowi doktorzy nauk technicznych w Zakładzie Badań Materiałów dla Energetyki i w Zakładzie Symulacji Procesów Technologicznych Instytutu

W dniu 22 grudnia 2016 roku Rada Naukowa Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach nadała mgr inż. Hannie Purzyńskiej i mgr inż. Valeremu Pidvysots'kiemu stopnie doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria materiałowa.

Zarówno dr inż. Hanna Purzyńska jak i dr inż. Valeriy Pidvysots'kyy obronili prace doktorskie  z wyróżnieniem.

2017-01-03


Powrótwersja do druku