×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Powołanie Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica z siedzibą w Gliwicach
Dyrektor.jpg

     Z dniem 14 marca 2018 r. na stanowisko Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica z siedzibą w Gliwicach  został powołany dr hab. inż. Adam Zieliński.

     Dr hab. inż. Adam Zieliński jest absolwentem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. W Instytucie Metalurgii Żelaza pracuje od roku 2000. W początkowym okresie zatrudniony był na stanowisku inżynieryjno-badawczym (2000-2003), następnie na stanowisku asystenta (2003-2008), adiunkta (2008-2017), a w roku 2018, decyzją Rady Naukowej Instytutu został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2011-2014 był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

     Dr hab. inż. Adam Zieliński specjalizuje się w badaniach stali i stopów przeznaczonych do pracy w podwyższonej i wysokiej temperaturze, realizując prace z zakresu badań eksploatowanych i nowoopracowywanych materiałów do zastosowań na urządzenia ciśnieniowe w przemysłach: energetycznym, chemicznym i petrochemicznym. Prowadzi badania procesów przemian mikrostruktury, rozwoju uszkodzeń, wytrzymałości na pełzanie oraz zmian innych właściwości mechanicznych spowodowanych długotrwałą eksploatacją, szczególnie w warunkach pełzania i zmęczenia. Jest autorem lub współautorem ponad 400 opracowań naukowo-badawczych, ekspertyz i orzeczeń wykonywanych głównie dla przemysłu na bezpośrednie zlecenia największych elektrowni zawodowych w kraju (Bełchatów, Kozienice, Dolna Odra, Rybnik, Połaniec, Pątnów-Adamów-Konin) i elektrociepłowni (ZEC Łódź, ZEC Bydgoszcz, ZEC Warszawskich, EC Kraków, EC Białystok, Kogeneracja Wrocław) oraz PKN Orlen i zakładów chemicznych. Współpracuje ściśle z wiodącymi w kraju producentami kotłów energetycznych oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi (Rafako, Sefako, Chemar, ZRE).

     Dr hab. inż. Adam Zieliński jest autorem i współautorem 143 publikacji naukowych, w tym ponad 30 pozycji z tzw. listy filadelfijskiej, 2 monografii oraz uzyskał 11 nagród za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe.

     Jako Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza kontynuuje i rozwija szeroką współpracę badawczą i wdrożeniową z dotychczasowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie urządzeń energetycznych i wspólnie z zespołami Instytutu z hutnictwem krajowym.

     Do realizacji nowych celów w zakresie innowacji  przemysłu metalurgicznego zamierza wykorzystać cały potencjał merytoryczny i aparaturowy Instytutu, a przede wszystkim rozwijającą się współpracę z licznymi Instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi.

2018-03-14


Powrótwersja do druku