×

Konferencja UDT - Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania z uwzględnieniem nowych materiałów obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz roli automatyki, 16-18 V 2018, Jarnołtówek

Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. nzw. oraz Kierownik Zakładu Badań Materiałów dla Energetyki dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. zaprezentowali podczas konferencji trzy referaty:

  • Trwałość eksploatacyjna stali i stopów o osnowie austenitycznej - zmiany mikrostruktury i właściwości mechanicznych po długotrwałym oddziaływaniu wysokiej temperatury
  • Stan zerowy materiału elementów krytycznych kotła i rurociągów parowych oraz jego przydatność w ocenie trwałości eksploatacyjnej
  • Ocena przydatności bloków energetycznych eksploatowanych po przekroczeniu czasu obliczeniowego do pracy w warunkach niestabilnych.

Poruszana podczas konferencji tematyka dotyczyła w głównej mierze problemu budowy, eksploatacji i diagnostyki technicznej kotłów o parametrach nadkrytycznych.

2018-05-20


Powrótwersja do druku