×

XXVI Konferencja Koksownictwo 2018, 27-29 września 2018, Szczyrk

W dniach 27-29 września 2018 r. w Szczyrku, odbyła się XXVI Konferencja Koksownictwo 2018. Organizatorami konferencji był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii. W wydarzeniu wziął udział pracownik IMŻ dr hab. inż. Marian Niesler, prof. IMŻ, który wygłosił referat pt. Perspektywy rozwoju procesu wielkopiecowego. Konferencja stanowiła forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  W ramach tej konferencji prezentowane były wyniki prac dotyczące optymalizacji systemów technologicznych oraz bezpieczeństwa ekologicznego jako wyzwań stojących przed branżą koksowniczą. Zaprezentowano również szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym, a także na problematyce surowcowego zabezpieczenia produkcji koksu oraz przygotowania koksownictwa do spełnienia wymagań Najlepszych Dostępnych Technik BAT.

Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.ichpw.pl/Koksownictwo-2018/

2018-10-04


Powrótwersja do druku