×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Międzynarodowa Konferencja MTS „Material Technologies in Silesia" 2019
prezentacja-MTS-2019 -1.jpg

W dniach 13-16 października 2019 r. w Zawierciu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja MTS Material Technologies in Silesia. Organizatorami konferencji byli: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice; Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice.

Podczas konferencji kierownik projektu dr hab. inż. Jarosław Marcisz promował projekt POIR 4.1.4-00-0047/16 pt.: Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych. W ramach promocji, wygłosił referat pt.: Regulowanie zawartości i morfologii składników fazowych w stali nanobainitycznej zawierającej 0,6%C w celu uzyskania wymaganych proporcji pomiędzy wytrzymałością a plastycznością. Prezentacja opracowana na podstawie wyników cząstkowych projektu, zawierała informacje nt. celu projektu, konsorcjum realizującego projekt oraz stanu jego realizacji.

Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://mts.polsl.pl 

2019-11-22


Powrótwersja do druku