×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Warsztaty „Blueprint for sectoral cooperation on skills: towards an EU strategy addressing the skills needs of the steel sector”
SSCIMZ.jpg

 

Trzynastego stycznia 2020 roku w Instytucie odbyły się warsztaty związane z projektem europejskim „Blueprint for sectoral cooperation on skills: towards an EU strategy addressing the skills needs of the steel sector” finansowanego ze środków agencji COSME/EASME. W projekcie tym, realizowanym w konsorcjum koordynowanym przez belgijską firmę White Research, Instytut uczestniczy w ograniczony sposób (bez przyznanego budżetu) w zakresie udziału w wywiadach strukturyzowanych oraz współorganizacji jednego z siedmiu krajowych Workshopów.

Cele projektu sformułowane są następująco:

 • wspierać rozwój umiejętności w sektorze stalowym, zwłaszcza w celu zwiększenia zatrudnienia i zdolności do zatrudnienia oraz przezwyciężenia luk, braków i niedopasowania oferty umiejętności do popytu;
 • wspierać długoterminową strategię umiejętności dla sektora stalowego poprzez badania;
 • uzyskać kompleksową wiedzę na temat obecnej sytuacji siły roboczej w sektorze stalowym, w tym analizę aspektów związanych z umiejętnościami (niedobory umiejętności i niedopasowania umiejętności), a także na temat sytuacji w różnych krajowych systemach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • podnosić świadomość i poprawiać wizerunek oraz atrakcyjność kariery w sektorze stalowym.

W trakcie warsztatów moderator (dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. IMŻ) przedstawił i omówił dotychczasowe wyniki projektu. Na ich tle przeprowadzono intensywną dyskusję metodą world cafe czterech zagadnień:

 1. Obecne i przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności
  • Czy polski przemysł stalowy ma trudności z rekrutacją pracowników o wymaganych umiejętnościach?
  • Jakie umiejętności są potrzebne?
  • Jakie umiejętności będą potrzebne w przyszłości?
 2. Wizerunek sektora stalowego
  • Jak wygląda branża stalowa w Polsce?
  • Czy to negatywnie – dlaczego?
  • Jakie elementy składają się na taki obraz?
  • Jak to wpływa na zatrudnienie?
  • Jakie są potencjalne rozwiązania poprawiające wizerunek sektora?
 3. Programy szkoleniowe i edukacyjne
  • Czy programy szkoleniowe i edukacyjne są odpowiednio dobrane do pracowników?
  • Jak można je ulepszyć?
  • Jaka jest współpraca między przemysłem a dostawcami usług edukacyjnych w Polsce?
  • Jak można to poprawić?
 4. Konkurencyjność sektora stalowego
  • Jakie są główne wyzwania dla polskiego i europejskiego sektora stalowego?
  • Jak można się nimi zająć?
  • Jak te wyzwania wpływają na siłę roboczą?
  • W jaki sposób unijni decydenci mogą wspierać?

Dyskusja wniosła wiele interesujących elementów i została wysoko oceniona przez organizatorów. Wyniki Workshopu pozwolą koordynatorowi projektu na uściślenie końcowych rekomendacji projektu w końcowym raporcie.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele hut, wyższych uczelni, związków zawodowych.

2020-02-03


Powrótwersja do druku