×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Długoletnie działania początkowo Instytutu Metalurgii Żelaza, a obecnie Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza na rzecz rozwoju przemysłu stalowego zostały dostrzeżone.
WSzulc-ESTEP.jpg

 

Wieloletnią pracę dostrzegli zagraniczni kooperanci i co ważne docenili ją. 22 czerwca 2021 Dyrektor Wojciech Szulc został wybrany na jednego z trzech Wiceprezydentów Europejskiej Platformy Technologicznej Stali ESTEP. Dr hab. inż. Wojciech Szulc jest Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych w Łukasiewicz – IMŻ i od wielu lat aktywnie udziela się w branży stalowej, na arenie międzynarodowej jak i krajowej. Instytut uczestniczy w pracach Platformy od samego początku jej powstania, czyli od 2005 r. Pracownicy Łukasiewicz – IMŻ czynnie działają w różnych grupach i ciałach ESTEP koordynując działania mające na celu realizację zrównoważonego rozwoju przemysłu stalowego. Dyrektor Szulc jest aktywnym członkiem Focus Group PEOPLE i realizował wspólnie z przedstawicielami innych instytucji z innych krajów europejskich dwa projekty pozyskane w ramach Platformy dofinansowane z programu ERASMUS+: GT VET i ESSA. Dodatkowo Dyrektor Szulc reprezentuje Łukasiewicz – IMŻ w Steering Group oraz General Assembly, a państwo polskie – w Mirror Group Platformy.

– „Wybór do władz Platformy jest docenieniem nie tylko mojego wkładu w działalność tej instytucji, ale także zaangażowania Łukasiewicz – IMŻ i jego pracowników w aktywność, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)” – zaznacza Dyrektor Wojciech Szulc.

Głos Dyrektora Szulca, a co za tym idzie głos Łukasiewicz – IMŻ został usłyszany i dostrzeżony także w obszernym raporcie #GreenSteel4EU. Celem raportu było opracowanie strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki czy technologii przyszłości. Raport może odegrać dużą rolę w mobilizacji myśli badawczej, a także mobilizacji środków finansowych na poziomie europejskim. – „Aby raport mógł ujrzeć światło dzienne, liczył się nasz wkład jako partnera projektu” – podkreśla Dyrektor Szulc.

Przemysł stalowy jest jednym z podstawowych przemysłów zaopatrzeniowych dla wielu branż gospodarek z obszaru Unii Europejskiej. Wnioski płynące z raportu są jasne:

  • Dekarbonizacja stali jest możliwa, jeśli kapitał prywatny jest wystarczająco wspierany przez spójne i skoordynowane ramy możliwości finansowania publicznego na szczeblu UE, państw członkowskich i regionalnym.
  • Duże inwestycje w innowacje i zintegrowane przełomowe technologie dla europejskiego przemysłu stalowego mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii oraz zwiększenia konkurencyjności sektora, przy jednoczesnym zapewnieniu mu przewagi jako pierwszego gracza na arenie światowej.
  • Raport #GreenSteel4EU potwierdza, że ​​obecne ramy wsparcia finansowego UE, nawet w połączeniu z innymi mechanizmami finansowymi, nie wystarczą, aby zaspokoić potrzeby inwestycyjne europejskiego sektora stalowego, aby osiągnąć cele neutralne dla klimatu do 2050 r.

Przeczytaj pełny raport na:

https://www.estep.eu/assets/Uploads/210319-GreenSteel-D2.4-Publisable-version.pdf

2021-07-01


Powrótwersja do druku