×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nominacja profesorska dla Dyrektora Łukasiewicz – IMŻ Adama Zielińskiego
profesor Zieliński.jpg

Mamy przyjemność poinformować, że postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 roku Prezydent Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa Panu prof. dr. hab. inż. Adamowi Zielińskiemu. Profesor jest związany z Instytutem od ponad 20 lat, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej. Funkcję Dyrektora Instytutu pełni od marca 2018 roku. Jest członkiem licznych rad i komitetów. W Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady.
 

Profesor Zieliński ukończył Politechnikę Częstochowską na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W 2008 roku uzyskał stopień doktora, a w 2017 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończył również studia MBA. W latach 2010-2013 był stypendystą MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. 

W ramach działalności naukowo-wdrożeniowej Profesor zajmuje się głównie problematyką żarowytrzymałości stali i stopów, metodami badań oraz zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej i niszczenia materiałów. Współpracuje głównie z przemysłem sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Urzędem Dozoru Technicznego, firmami produkującymi urządzenia ciśnieniowe oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi. Był kierownikiem oraz współwykonawcą licznych projektów badawczych, celowych i zamawianych.

W dorobku Profesora Zielińskiego znajdują się między innymi dwie autorskie monografie z zakresu trwałości stali dla energetyki. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych, w tym ponad 50 z tzw. Listy Filadelfiskiej. Legitymuje się indeksem Hirscha 18 według Web of Science. Jest autorem i współautorem ponad 400 prac badawczych i ekspertyz zrealizowanych na bezpośrednie zlecenie przemysłu energetycznego i petrochemicznego, w tym głównie RAFAKO, ENEA Wytwarzanie, PGE Elektrownia OPOLE i BEŁCHATÓW, ENERGOPOMIAR, Zakłady Remontowe Energetyki, PKN Orlen, LOTOS.

Ulubiony Cytat Profesora Zielińskiego:

„Nauka jest tyle warta, ile z niej praktycznego pożytku” – Stanisław Staszic.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

 

2022-01-20


Powrótwersja do druku