×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Realizujemy nowy projekt!
Łukasiewicz - IMŻ_mgr. inż. Adam Gryc nowy projekt_.jpg

 

Miło nam poinformować, że w Łukasiewicz – IMŻ realizowany jest obecnie nowy projekt pt. Korozja naprężeniowa wybranych stopów magnezu przeznaczonych na biodegradowalne implanty w środowiskach fizjologicznych zawierających wodór. Kierownikiem projektu jest mgr inż. Adam Gryc. Swój wkład w badania wniesie również Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Opiekę naukową nad projektem sprawuje prof. dr hab. inż. Maria Sozańska z Politechniki Śląskiej.

Celem projektu jest identyfikacja zjawisk i mechanizmów, zachodzących podczas procesów korozji wybranych stopów magnezu, przeznaczonych na biodegradowalne implanty wykorzystywane w środowisku sztucznych płynów fizjologicznych, w obecności wodoru oraz w trakcie oddziaływania statycznych i dynamicznych obciążeń mechanicznych w środowisku bakterii. Ponadto w ramach projektu dokonana zostanie ocena wpływu składu chemicznego i mikrostruktury na te procesy i mechanizmy. Parametry te odzwierciedlają realne warunki pracy biomateriałów, stosowanych na implanty, tym samym stwarzają możliwość kompleksowego zbadania i dogłębnego zrozumienia tych istotnych zjawisk, ich znaczenia w projektowaniu przyszłych implantów oraz możliwości zapobiegania ich niebezpiecznym i niespodziewanym uszkodzeniom poprzez odpowiedni dobór mikrostruktury i właściwości materiału.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe badania korozji wybranych stopów magnezu, przeznaczonych na biodegradowalne implanty – WE43, ZX50 oraz amorficznego stopu z układu Mg-Ca-Zn, zróżnicowanych pod względem struktury i składu chemicznego, obejmujące ocenę mikrostruktury i właściwości badanych stopów przed procesami korozji oraz na różnych etapach ich korozyjnego niszczenia w środowiskach sztucznych płynów fizjologicznych, przy jednoczesnym oddziaływaniu naprężeń mechanicznych oraz wodoru w obecności bakterii. W badaniach zastosowana zostanie innowacyjna metodyka badawcza, oparta na fraktografii ilościowej (badania powstających w czasie niszczenia materiałów pęknięć i przełomów, pozwalające ilościowo opisać zachodzące procesy korozji) oraz nowatorskie badania korozji naprężeniowej z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800-GTC.

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Gryc

Termin realizacji projektu: 2022-2024

Dofinansowanie: 194 740 zł

2022-02-09


Powrótwersja do druku