×

Złoty medal na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA 2012"
01_01_www_imz039.jpg

W dniach 15-17 2012 listopada odbyły się 61. Światowe Targi "BRUSSELS INNOVA 2012" poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technologicznego. Zgłoszony przez Instytut wynalazek pt. "Nowa metoda poprawy trwałości eksploatacyjnej szyn normalnotorowych" otrzymał złoty medal.

Nowe rozwiązanie polega na tym, że w trakcie umacniania cieplnego, główka zanurzana jest cyklicznie przez krótkie okresy czasu, po upływie których część roztworu jest usuwana ze zbiornika, co powoduje obniżenie jego poziomu poniżej główki, a tym samym spowolnienie chłodzenia. Zapewnia to uzyskanie jednorodnego rozkładu twardości w objętości główki.

Wynalazek został opracowany przez prof. dr. hab. Romana KUZIAKA we współpracy z dr. Tomaszem ZYGMUNTEM.


Powrótwersja do druku