×

Złoty Laur dla IMŻ w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Laur Innowacyjności"
01_01_www_imz037.jpg

27 listopada 2012 r. odbyła się Gala wręczania statuetek i wyróżnień w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Laur Innowacyjności" o nagrodę imienia Stanisława Staszica zw. "Staszice".

Instytut zgłosił projekt pt. "Stal S550W II generacji o podwyższonych parametrach mechanicznych, funkcjonalnych i odporności korozyjnej do produkcji kształtowników na odrzwia obudów chodnikowych w kopalniach węgla", który został uhonorowany złotym laurem innowacyjności.

Przedmiotem wynalazku jest stal na kształtowniki na odrzwia kopalnianych obudów chodnikowych o symbolu S550W, której podstawowymi właściwościami jest bardzo wysoka wytrzymałość i ciągliwość oraz podwyższona odporność na obciążenia dynamiczne. Oprócz tych cech, kształtowniki charakteryzują się zespołem właściwości fizykochemicznych oraz trybologicznych, takich jak odporność korozyjna i odpowiednimi warunkami tarcia na styku powierzchni, które istotnie poprawiły parametry eksploatacyjne obudów.

Wyrób będący przedmiotem wynalazku opracowano w ramach projektu celowego realizowanego we współpracy z Hutą Łabędy i Głównym Instytutem Górnictwa, współfinansowanego ze środków budżetowych na naukę. Projektem kierował prof. dr hab. Roman KUZIAK.


Powrótwersja do druku