×

Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XX Giełdzie Wynalazków
dyplom.jpg

W dniach 5-7 lutego 2013 r.  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Giełda Wynalazków- XX Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości. Celem wystawy była promocja polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych w 2012 r. na arenie międzynarodowej. Instytut Metalurgii Żelaza otrzymał dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą: „Nowa metoda poprawy trwałości eksploatacyjnej szyn normalnotorowych”.


Powrótwersja do druku