×

Brązowy Laur Innowacyjności dla IMŻ w ogólnopolskim konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
DSC02095.JPG

25 listopada 2015 r. odbyła się Gala wręczenia statuetek i wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur innowacyjności 2015”.

Instytut zgłosił projekt pt.: „System oceny trwałości eksploatacyjnej materiałów dla energetyki”, który został uhonorowany brązowym laurem innowacyjności.

System oceny stanu materiału elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych został opracowany do oceny ich przydatności do eksploatacji w czasie obliczeniowym jak i poza obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania (wysoka temperatura i ciśnienie). Wyznaczenie czasu bezpiecznej eksploatacji badanych materiałów możliwe jest poprzez obiektywną ocenę sporządzoną w oparciu o zespół materiałoznawczych metod i technik badawczych, dotyczących zarówno badań metalograficznych, badań właściwości mechanicznych, badań pełzania, jak i odpowiednio dobranych metod obliczeniowych w tym komputerową analizę obrazu mikrostruktury.

Projekt został opracowany wspólne z Politechniką Śląską (prof. dr hab. inż. Adam Hernas), ze strony Instytutu prace koordynowali: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. i dr inż. Adam Zieliński.


Powrótwersja do druku